Jungle carstvo

Dobrodošli u Jungle carstvo igrati se, pevati,

slaviti i živeti možete svakog dana od 10:00 – 22:00 .

Različite aktivnosti boje trenutke našeg

zajedničkog druženja a sve u ritmu

želja i potreba naših mališana i njihovih roditelja.